Nee de natuur kan niet herstellen zonder stikstofreductie, ook al zegt Caroline van der Plas van wel.

De natuurdoelen halen die Europa ons oplegt kan ook zonder het reduceren van stikstof, zegt Caroline van der Plas. Daar zijn andere maatregelen voor, zei de BBB-voorvrouw. De uitspraak klopt niet.

>> lees verder