Nieuw natuuraquaduct bij Easterskar

Een bijzonder moment in het Easterskar. It Fryske Gea plaatste daar vier zware betonnen duikers. Een enorme telescoopkraan moest naar het natuurgebied komen om de zware elementen op hun plaats te zetten. Ze vervullen straks een belangrijke functie in de nieuwe ecologische verbindingszone, want ze zorgen ervoor dat het water voor de landbouw en het water voor het natuurgebied gescheiden blijft.

>> lees verder