Home > Nieuws > Algemeen > Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

Nieuwe aanpak agrarisch natuurbeheer noodzakelijk

Het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer is onvoldoende effectief om de snelle achteruitgang van de weide- en akkervogels te keren. Daarvoor zijn verbeteringen en aanvullingen op de aanpak noodzakelijk.

>> Lees verder