Nieuwe benadering om natuurbeleid van meerdere kanten te evalueren

Maatschappelijke betrokkenheid bij natuur is onderdeel van het huidige natuurbeleid. Om dit beleid te kunnen evalueren, is het nodig om passende evaluatiebenaderingen te gebruiken. Onderzoekers van Wageningen Research hebben hiervoor een analyse- en evaluatiekader ontwikkeld met bijbehorende set kaartjes.

>> lees verder