Nieuwe ontwikkelingen in het Brabantse buitengebied.

Elk jaar is er een bijeenkomst voor alle handhavers in het buitengebied. Vorige jaar waren we te gast bij het Brabants Landschap, vandaag 18 mei 2017 bij Staatsbosbeheer. Politieteams Leijdal en Groene Beemden waren daarbij ook aanwezig.

Naast het bijwonen van verschillende workshops over o.a. het aanpakken van motorcrossen, ondermijnende criminaliteit en natuurbranden werd er vandaag ook door alle partijen een convenant getekend. Dit betekend kort samengevat dat een BOA (boswachter) voortaan in heel Brabant bevoegd is om op te treden en niet meer alleen in zijn eigen werkgebied/bos. Zo kunnen de boswachters en politie elkaar overal ondersteunen.

Volgend jaar wordt de bijeenkomst georganiseerd door een partner waar politieteam Leijdal veel mee samenwerkt: particuliere grondeigenaar Gorp en Roovert B.V.

Het convenant is een stap in de goede richting. Hierdoor gaan wij nog beter samenwerken met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de verschillende particuliere grondeigenaren zoals Gorp en Roovert B.V. en Landgoed de Hoevens.

Daarnaast is er een speciaal team opgericht van BOA’s en politieagenten die de komende jaren ingezet worden om motorcrossers staande te houden en de overlast tegen te gaan. Ook politieteam Leijdal gaat het motorcrossen in haar teamgebied aanpakken.

De tijd van een bekeuring van 90 euro delen met je maten is voorbij. Motorcrossers die worden gepakt in verboden en beschermd natuurgebied zoals natura2000 gebieden moeten rekening houden met bekeuringen van honderden euro’s met daarbij nog eens extra bestuurlijke maatregelen vanaf 1500 euro.

bron: FB-pagina Politie Leijdal