Nieuwe poging Friese Vogelwacht: kievitseieren zoeken op lijst Unesco

De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) gaat een nieuwe poging wagen om het aaisykje, het zoeken van kievitseieren, op de lijst voor immaterieel erfgoed te krijgen. Precies tien jaar geleden probeerden de Friezen dat ook, maar toen mislukte het omdat Nederland nog niet was aangesloten bij het Unescoverdrag met betrekking tot de bescherming van immaterieel erfgoed.

>> lees verder