Rendieren geschoten

 Door de partij van dieren zijn vragen gesteld over het opzettelijk doden van rendieren die ontsnapt waren uit een stal en weiland. In verband met de verkeersveiligheid zijn de dieren gedood. Zie verder   vragen 2e kamer

Zorgeloos aanvragen van SNL beheerssubsidies via Stichting De Landschapwacht

Stichting De Landschapwacht vraagt in opdracht van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap beheersubsidies aan bij SNL (subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer) voor landeigenaren. Stichting de Landschapswacht heeft als missie het behouden van eeuwenoude cultuurhistorische landschapselementen, zoals heggen, houtwallen en elzensingels.

Meer lezen

Zoogdier gezien? Geef het door

 In de provincie Utrecht worden de komende twee jaar alle in het wild levende zoogdieren in kaart gebracht met het project Zoogdieratlas.nl. Iedereen kan hieraan meehelpen, want alle waarnemingen zijn belangrijk, van konijn tot vos, van mol tot das en van ree tot bunzing.
Iedereen die wel eens een zoogdier ziet of heeft gezien kan meehelpen de Zoogdieratlas van Utrecht een succes te maken. Het gaat namelijk niet alleen om bijzondere zoogdiersoorten. Ook waarnemingen van algemene soorten zoals konijnen, mollen, reeën, huismuizen e.d. zijn welkom.

Meer lezen

A.L.V. afdeling Zeeland

Nieuwdorp, 26 januari 2010 – De afdeling Zeeland houdt haar algemene ledenvergadering op vrijdag, 16 april 2010 aanvang 20.00 uur.  De leden van de afdeling zullen schriftelijk in kennis worden gesteld.

Kinderboerderijen apart aflammeren, bokken gedood

 In het belang van de volksgezondheid worden alle bokken op met Q-koorts besmetverklaarde melkgeiten- en  melkschapen bedrijven gedood.  Dat schrijven de ministers Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag aan de Tweede Kamer.  Ook moeten schapen en geiten op kinderboerderijen apart aflammeren.

Meer lezen

Pilot “bijspijkercursus” gaat van start

Van 25 januari 2010 t/m 1 maart 2010 wordt er een pilot van de bijspijkercursus groene boa’s uitgevoerd. De deelnemers komen uit de kring van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.  Nadat de pilot heeft gedraaid zal worden begonnen met de reguliere uitvoering van de bijspijkercursus. –  Het is de bedoeling dat omstreeks 1 februari 2010 een overzicht van alle in 2010 uit te voeren bijspijkercursussen groene … Meer lezen

Sancties ‘foute’ Sevenumse jagers

Roerdalen / Herten / Sevenum– De politie heeft zaterdag 29 nov 08 in samenwerking met de Groene Brigade van de Provincie Limburg een controle uitgevoerd op een groep jagers m.b.t. naleving van de Flora- en Faunawet en de Wet Wapens en Munitie. Daarbij werden dode houtsnippen aangetroffen – eentje bij een Hertenaar – die al jaren beschermd zijn.Er werd vanaf zaterdagmorgen 29-11 gepost in het gebied Heesbeemden onder de gemeente Sevenum in Noord-Limburg.. Daarbij werden acht jagers en een drijver gecontroleerd. Bij een 59-jarige man uit Herten troffen de opsporingsambtenaren een gedode houtsnip aan. In zijn auto troffen ze in een jas van de drijver nog eens twee dode houtsnippen aan. De houtsnippen, geweren en munitie van alle jagers zijn in beslag genomen. Alle betrokkenen zijn voor verhoor meegegaan naar het bureau, om te achterhalen wie de houtsnippen had geschoten. De zaak is nog in onderzoek.

Jager met vergiftigd aas gepakt

De Groene Brigade heeft maandagmiddag een 67-jarige jager uit Limbricht aangehouden op de Haeselaarsweg in Echt. De man was volgens de politie vergiftigd aas aan het plaatsen met het doel vossen te vergiftigen. Echt  – Van onze verslaggever Het Regionaal Milieuteam van de politie heeft het gif van de man in beslag genomen. De verdachte … Meer lezen