Sancties ‘foute’ Sevenumse jagers

Roerdalen / Herten / Sevenum– De politie heeft zaterdag 29 nov 08 in samenwerking met de Groene Brigade van de Provincie Limburg een controle uitgevoerd op een groep jagers m.b.t. naleving van de Flora- en Faunawet en de Wet Wapens en Munitie. Daarbij werden dode houtsnippen aangetroffen – eentje bij een Hertenaar – die al jaren beschermd zijn.Er werd vanaf zaterdagmorgen 29-11 gepost in het gebied Heesbeemden onder de gemeente Sevenum in Noord-Limburg.. Daarbij werden acht jagers en een drijver gecontroleerd. Bij een 59-jarige man uit Herten troffen de opsporingsambtenaren een gedode houtsnip aan. In zijn auto troffen ze in een jas van de drijver nog eens twee dode houtsnippen aan. De houtsnippen, geweren en munitie van alle jagers zijn in beslag genomen. Alle betrokkenen zijn voor verhoor meegegaan naar het bureau, om te achterhalen wie de houtsnippen had geschoten. De zaak is nog in onderzoek.

Jager met vergiftigd aas gepakt

De Groene Brigade heeft maandagmiddag een 67-jarige jager uit Limbricht aangehouden op de Haeselaarsweg in Echt. De man was volgens de politie vergiftigd aas aan het plaatsen met het doel vossen te vergiftigen. Echt  – Van onze verslaggever Het Regionaal Milieuteam van de politie heeft het gif van de man in beslag genomen. De verdachte … Meer lezen

Europees recht > verdachten verhoor.

Tijdelijke OM-richtlijn inzake  SALDUZ/PANOVITS.

Kern van de richtlijn: Het recht van een verdachte om voorafgaand aan het eerste politieverhoor met een advocaat te overleggen wordt in de zware en/of gevoelige zaken gekoppeld aan het naar voren halen van de inverzekeringstelling (hierna: ivs). In lichte zaken ontstaat een recht op overleg met de advocaat indien verdachte daarom heeft gevraagd.  

NB: Ook deze regeling geeft nog steeds geen recht op aanwezigheid van de advocaat BIJ het verhoor!

Meer lezen

Handreiking faunafonds

Per oktober 2009 heeft het  Faunafonds de Handreiking Faunaschade uitgebracht. In de Handreiking worden de verschillende preventieve middelen beschreven en de werking toegelicht. Aan bod komen onder andere visuele en akoestische middelen zoals vogelverschrikkers en knalapparaten, het gebruik van geur- en smaakstoffen, afscherming door bijvoorbeeld rasters en het gebruik van vang- en bestrijdingsmiddelen.

Start inspraak in elf Natura 2000-gebieden

Nieuwsbericht | 23-09-2009

In 11 Natura 2000-gebieden start minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de inspraakprocedure. Het gaat om gebieden als het Lauwersmeer, het Drentsche Aa-gebied en de Biesbosch. De inspraak loopt van donderdag 24 september 2009 tot en met 4 november 2009. Mensen kunnen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur.

bron LNV

Meer lezen

Landelijk schietdag succesvol

NVvN LK 2009 033Lienden, 1 september 2009  – Op regen voor achten, kun je wachten.  Zo begonnen wij vorig jaar ons verslag. Dit jaar was er voor achten geen regen maar wel tegen de middag en dat duurde enige uren. Maar gelukkig ging dat niet ten koste van de sfeer en de resultaten.

Meer lezen

Gorsselse Heide Natuurgebied

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 24 augustus  2009 het voormalige militaire terrein Gorsselse Heide in Harfsen officieel overgedragen aan de particuliere Stichting Vrienden van Gorssele Heide.  Bij het herstel en beheer van de Gorsselse Heide worden omwonenden, ondernemers en natuurorganisaties door de stichting nauw betrokken.  Het complete verhaal.