Jager met vergiftigd aas gepakt

De Groene Brigade heeft maandagmiddag een 67-jarige jager uit Limbricht aangehouden op de Haeselaarsweg in Echt. De man was volgens de politie vergiftigd aas aan het plaatsen met het doel vossen te vergiftigen. Echt  – Van onze verslaggever Het Regionaal Milieuteam van de politie heeft het gif van de man in beslag genomen. De verdachte … Meer lezen

Europees recht > verdachten verhoor.

Tijdelijke OM-richtlijn inzake  SALDUZ/PANOVITS.

Kern van de richtlijn: Het recht van een verdachte om voorafgaand aan het eerste politieverhoor met een advocaat te overleggen wordt in de zware en/of gevoelige zaken gekoppeld aan het naar voren halen van de inverzekeringstelling (hierna: ivs). In lichte zaken ontstaat een recht op overleg met de advocaat indien verdachte daarom heeft gevraagd.  

NB: Ook deze regeling geeft nog steeds geen recht op aanwezigheid van de advocaat BIJ het verhoor!

Meer lezen

Handreiking faunafonds

Per oktober 2009 heeft het  Faunafonds de Handreiking Faunaschade uitgebracht. In de Handreiking worden de verschillende preventieve middelen beschreven en de werking toegelicht. Aan bod komen onder andere visuele en akoestische middelen zoals vogelverschrikkers en knalapparaten, het gebruik van geur- en smaakstoffen, afscherming door bijvoorbeeld rasters en het gebruik van vang- en bestrijdingsmiddelen.

Start inspraak in elf Natura 2000-gebieden

Nieuwsbericht | 23-09-2009

In 11 Natura 2000-gebieden start minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de inspraakprocedure. Het gaat om gebieden als het Lauwersmeer, het Drentsche Aa-gebied en de Biesbosch. De inspraak loopt van donderdag 24 september 2009 tot en met 4 november 2009. Mensen kunnen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur.

bron LNV

Meer lezen

Landelijk schietdag succesvol

NVvN LK 2009 033Lienden, 1 september 2009  – Op regen voor achten, kun je wachten.  Zo begonnen wij vorig jaar ons verslag. Dit jaar was er voor achten geen regen maar wel tegen de middag en dat duurde enige uren. Maar gelukkig ging dat niet ten koste van de sfeer en de resultaten.

Meer lezen

Gorsselse Heide Natuurgebied

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 24 augustus  2009 het voormalige militaire terrein Gorsselse Heide in Harfsen officieel overgedragen aan de particuliere Stichting Vrienden van Gorssele Heide.  Bij het herstel en beheer van de Gorsselse Heide worden omwonenden, ondernemers en natuurorganisaties door de stichting nauw betrokken.  Het complete verhaal.

Themadag Ruimtelijke Ordening

Op 19 november 2009 organiseert het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, samen met het Ministerie van LNV, Politie Dier en Milieu (PDM) een themadag Ruimtelijke ingrepen en Natuur.
Daarbij is het van belang dat wij de doelgroepen benaderen die een rol hebben binnen het gehele palet van de beleidsvorming, planvorming, onderzoek, uitvoering en handhaving

Meer lezen

Hoger beroep ziekte van Lyme

Noord-Beveland 15 augustus 2009 –  Naar aanleiding van een hoger beroepszaak tussen een ex – veldpolitiemedewerker van de Regiopolitie Zeeland in zake de beroepsziekte “ Lyme” zal deze dienen  op 17 september 2009 om 11.00 uuur in Utrecht. Indien u het Hoger beroep wil bijwonen, wilt u mij dit dan voor 31 augustus laten weten. –  … Meer lezen

100 jaar N.V.v.N. in 2011 !

Utrecht, 22 juli 2009, In 2011 bestaat onze vereniging 100 jaar !              Dit eeuwfeest zal in de komende nummers van de Jachtopzichter steeds worden aangegrepen u aan te sporen te zoeken in uw (persoonlijk) archief.  Wellicht heeft u, of kent u iemand die,  materiaal heeft waarmee wij ons eeuwfeest kunnen opluisteren.  U kunt via het … Meer lezen

Faunafonds versoepelt regels

 Den Haag, 21 juli 2009 – Het bestuur van het  Faunafonds  heeft de beleidsregels gewijzigd. Hierdoor zijn de voorwaarden om voor een tegemoetkoming in schade in aanmerking te komen versoepeld. De aanpassingen zijn het gevolg van enkele bestuursbeslissingen in het Lees verder brief  MIN. LNV .