Nieuwsbrief Jagersvereniging

In de Nieuwsbrief van de Jagersvereniging van 30 maart komen volgende onderwerpen aan bod: Weidevogelproblematiek vraagt om ingrijpende maatregelen, Jagers roepen boeren op: zaai een bloemenmengsel in!, Leer kijken door de ogen van een jager en zie het wild vlakbij huis!, Jagers in Nederland tellen weer reeën tijdens jaarlijkse reewildtelling, Eerste reekalfje gezien.

>> Lees verder