Noord-Brabants ontwerp-beleidskader ‘Natuur’ ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader ‘Natuur’ op vastgesteld. Hierin beschrijft het college wat het provinciebestuur in Brabant op het gebied van natuur wil bereiken. Het ontwerp-beleidskader ligt samen met de bijbehorende planMER vanaf maandag 17 mei ter inzage.

>> lees verder