Opleiding Milieu Boa domein II

Wijzigingen opleiding per 1 september 2016

Zo zal de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) per die datum niet meer actief zijn in het opleiden van de Milieu Boa’s. Het Ministerie van Economische Zaken wil de vrije marktwerking niet verstoren en zal daarom niet deelnemen aan het aanbieden van opleidingen op de vrije markt.

Vanaf 1 augustus zal de vrije sector zich met deze opleiding gaan bezighouden. Tevens zal het examen worden afgenomen door EXTH uit Amersfoort.

Vervolgopleiding vervalt per 1 september 2016

In het eerste jaar na het verkrijgen van de akte van beëdiging diende de BOA in domein II de vervolgopleiding te volgen en deze opleiding met succes af te ronden.

Per 1 september 2016 komt deze verplichting te vervallen. Nieuwe BOA’s starten na het behalen van de opleiding BOA Basisbekwaamheid (net als de nieuwe BOA’s in domein I) direct met de PHB-modulen.

PHB Traject

  • Module 1 – Wettelijke Kaders Milieu generiek: Strafrecht (algemeen), Strafvordering
  • Module 2 – Wettelijke Kaders Milieu specifiek: Strafrecht (milieu), WED, bestuursrecht, sfeerovergangen, informatiedeling
  • Module 3 – Vaardigheden: Gesprekstechnieken, procedures, opmaken (mini) pv of pv
  • Module 4 – Vaardigheden: Vaardigheden/theorie

Voor meer informative verwijs ik u naar de site van het Ministerie van Veiligheid en Justitie