Bestuurlijk Handhaven (4e tranche) – oktober 2022

Inleiding:

Deze opleiding is alleen geschikt voor de Boa die in dienst is van een bestuursorgaan.

Van belang is namelijk de wettelijke grondslag waaruit het toezichthouderschap tot stand komt. Bij wettelijk voorschrift krijgt een bestuursorgaan de wettelijke bevoegdheid toezichthouders aan te wijzen. Zodra dat mogelijk is, dan is het uitoefenen van toezicht middels toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) geen probleem.

Is er sprake van een recreatieschap, dan is het van belang te kijken wie het bestuursorgaan is. Dat kan een gemeenschappelijke regeling van meerdere instanties en/of gemeenten zijn die primair wettelijk de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen. Een privaat domein, zonder bestuursorgaan dat bij wet bevoegdheid verkrijgt voor het aanwijzen van toezichthouders, kan geen toezichthouders aanwijzen. Dan ontbreekt de wettelijke bevoegdheid.

Inhoud:

De volgende onderwerpen zullen met veel praktijkvoorbeelden voor de Groene Boa in domein 2, interactief, worden behandeld:

 • Toezicht en opsporing, bevoegdheden uit de AWB/WED/WvSv en Politiewet 2012.
 • Herstelsacties
 • Eisen aan een beschikking/rapportage/proces-verbaal
 • Het schrijven van een bestuursrechtelijke rapportage
 • De Wet Natuurbescherming (per 1 juli 2022 de Omgevingswet; Natuur)
 • Strafrechtelijke afdoening van overtredingen inclusief Voorlopige Maatregel
 • Bestuursrechtelijke maatregelen en samenloop met bestraffing
 • Actuele jurisprudentie
 • Per onderdeel is er een onderwerp gerichte presentatie
 • De opleiding wordt gegeven aan de hand van veel voorkomende praktijkcasussen van de groene BOA in domein 2

Doel: helderheid geven in het theoretisch onderbouwd en praktisch werken met de AWB en Wed.

Les data: oktober 2022, bij voldoende inschrijvingen

Aantal: 12 deelnemers

Duur: 3 dagen

Lestijden: van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 –16.00 uur.

Kosten:

 • cursus € 540,-
 • Materiaal € 50,-

Locatie: wordt later bekend gemaakt.

Diploma: Certificaat

Online aanmelden

  Persoonlijke gegevens

  Uw naam (verplicht)

  voorletters (verplicht)

  geslacht (verplicht)

  geboortedatum (verplicht)

  geboorteplaats (verplicht)

  adres (verplicht)

  postnummer (verplicht)

  woonplaats (verplicht)

  telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Facturatie gegevens

  facturatie en betaling (verplicht)

  Gegevens werkgever

  Enkel in te vullen indien de facturatie aan de werkgever te bezorgen is.

  werkgever

  contactpersoon

  adres

  postnummer

  woonplaats

  telefoonnummer

  email

  BTW-nummer

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden