PHB module 1 * april 2022

Inhoud: De stof die behandeld wordt voldoet aan de eisen in de toets matrijs van ExTH, die vanaf 1 februari 2021 geldt.

1.1 Wettelijke kaders
1.2 De gemeente
1.3 Decentrale wetgeving
1.4 Samenwerking met de politie
1.5 Het opsporen van strafbare feiten
1.6 Handelen naar de ambtseed en de eed van zuivering
1.7 De boa handelt binnen de wettelijke kaders m.b.t. bescherming van persoonsgegevens
1.8 Strafbaarheid van feiten
1.9 Wet op de Economische delicten
1.10 Jeugdige personen
1.11 Dwangmiddelen m.u.v. verhoor
1.12 Verhoor
1.13 Onderzoek aan lichaam en kleding
1.14 Inbeslagneming van voorwerpen
1.15 Wetboek van Strafrecht
1.16.Wettelijke eisen t.a.v. het proces-verbaal
1.17 Toezicht en handhaving in het bestuursrecht

Les data: april 2022, bij voldoende inschrijvingen.

Aantal deelnemers:

 • 16 deelnemers voor de fysieke uitvoering
 • 8 deelnemers voor de digitale uitvoering.

Duur: fysiek: 2 dagen

digitaal 4 losse dagdelen

Lestijden: van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 –16.00 uur.

Kosten:

 • fysiek:
  • cursus € 295,-
  • Materiaal € 70,-
  • theorie examen € 127,40
 • digitaal:
  • cursus € 435,-
  • materiaal € 70,-
  • theorie examen € 127,40

Locatie: wordt later bekend gemaakt, afhankelijk van de deelnemers

Diploma: Ja