Wet op de Economische delicten voor groene BOA’s – oktober 2022

Doelgroep: boswachters en natuurbeheerders

Buiten het feit dat boswachters/natuurbeheerders veelal optreden als gastheer, is het voor hen soms noodzakelijk om op te treden als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Buiten deze “standaard” situaties komt het regelmatig voor dat een boswachter/natuurbeheerder ook andere strafbare feiten aantreft. Te denken valt dan aan:

 • dumpen van afval;
 • Verbranden van afval;
 • Vissen met- of zonder vergunning op plaatsen waar dit niet is toegestaan;
 • Verzamelen van beschermde inheems plant- of diersoorten;
 • Plukken van (beschermd) inheemse bloemen of planten
 • Vernielen van verblijf- of rustplaatsen van beschermde diersoorten;
 • Zich bevinden in bijvoorbeeld natura 2000 gebieden waar dit niet is toegestaan;
 • Door deelnemers ingebrachte casussen

Dit zijn overtredingen van bijzonder wet- en regelgeving. Voor die regelgeving geldt niet dat zoals bij een commuun delict de norm en de straf in hetzelfde artikel staat (zoals bijvoorbeeld bij het commune delict verboden toegang artikel 461 van het W.v.Str., maar de norm wordt genoemd in de bijzondere wet en de sanctie in de Wet op de economische delicten.(WED)

Daarom is het van groot belang dat een boswachter/natuurbeheerder deze wet dan ook wel kent voor dat deel wat voor hun van belang is.

Voor hen is dan van belang:

 • Wanneer is een overtreding een economisch delict (art. 1 en 1a WED)
 • Wanneer is er sprake van een overtreding of misdrijf (art. 2 WED)
 • Is er sprake van opzet
 • Welke straf staat op de overtreding (i.v.m. toe te passen bevoegdheden)
 • Welke (extra) bevoegdheden biedt de WED.

De deelnemers kennen/kunnen aan het eind van de dag:

 • de werking van de WED
 • sfeerovergang
 • strafmaat bepaling
 • boze- en kleurloze opzet
 • bevoegdheden
 • straffen en maatregelen

Les data: oktober 2022, bij voldoende inschrijvingen

Aantal: 16 deelnemers

Duur: 1 dag

Lestijden: van 09.00 – 16.15 uur

Kosten:

 • cursus € 148,-
 • Materiaal € 50,-

Locatie: wordt later bekend gemaakt.

Diploma: Certificaat

Online aanmelden

  Persoonlijke gegevens

  Uw naam (verplicht)

  voorletters (verplicht)

  geslacht (verplicht)

  geboortedatum (verplicht)

  geboorteplaats (verplicht)

  adres (verplicht)

  postnummer (verplicht)

  woonplaats (verplicht)

  telefoonnummer (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Facturatie gegevens

  facturatie en betaling (verplicht)

  Gegevens werkgever

  Enkel in te vullen indien de facturatie aan de werkgever te bezorgen is.

  werkgever

  contactpersoon

  adres

  postnummer

  woonplaats

  telefoonnummer

  email

  BTW-nummer

  Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden