Opmars hooikoortsplant Alsemambrosia zet door in tuinen

Voer jij de vogels in je tuin? Let dan extra op Alsemambrosia. Deze hooikoortsplant komt in steeds meer particuliere tuinen voor en leidt tot een verlenging van het hooikoortsseizoen. Voor hooikoortspatiënten is dat dramatisch. Het is dus extra belangrijk deze exoot uit je tuin te halen en in de kliko te gooien.

>> lees verder