Oproep Jagersvereniging: reserveer budget voor meer groene BOA’s in LNV-begroting

Vandaag maakt de Jagersvereniging bekend dat 500 leden aangegeven hebben interesse te hebben in een scholing tot vrijwillige, groene jachtopzichter/BOA. Hiermee wil de Jagersvereniging concreet bijdragen aan haar roep om meer toezicht in het buitengebied.

>> lees verder