Ordina ontwikkelt databank voor vegetatie- en habitatkaarten

Ordina heeft meegewerkt aan de realisatie van de Nationale Databank Vegetatie en Habitat (NDVH). De databank combineert verschillende vegetatie- en habitattypenkaarten, zodat ecologen, beheerders van natuurgebieden en andere ketenpartners informatie over natuur- en leefgebieden eenduidig kunnen vastleggen en delen. Zo krijgt de hele keten beter inzicht in de status, kwaliteit en ontwikkeling van natuurgebieden.

>> lees verder