Organisaties hekelen grote bomenkap langs N-wegen

Het is vergezocht en onnodig om door het kappen van bomen de verkeersveiligheid op N-wegen te verbeteren. De meeste verkeersdoden vallen immers onder rijders van een elektrische fiets. Bovendien heeft Veilig Verkeer Nederland vastgesteld dat negentig procent van de verkeersongelukken op provinciale wegen wordt veroorzaakt door onveilig rijgedrag van automobilisten.

>> Lees verder