Oriënterende verkenning naar de stadsvos in Vlaanderen

stadsvosIn de laatste decennia werd in vele Europese landen een opmerkelijke uitbreiding van de vossenpopulaties vastgesteld Vanaf de late jaren 1980 raakte ook het noordwesten van België opnieuw helemaal geïntegreerd in het door vossen effectief bezette areaal. Deze rekolonisatie voltrok zich in eerste instantie op het platteland. Hoedanook viel te verwachten dat het fenomeen ‘stadsvos’ ook in Vlaanderen onvermijdelijk zijn intrede zou doen.

>> Lees verder