foto credits: Afbeelding van Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ via Pixabay

Ottermonitoring: twintig jaar DNA-onderzoek werpt zijn vruchten af

Nadat de otter in 1989 uitgestorven was verklaard, is in 2002 een herintroductieprogramma gestart, begeleid met monitoringsonderzoek. De uitgezette dieren waren voorzien van een zender om hun doen en laten te kunnen volgen. Gelijktijdig is ook gestart met DNA-onderzoek. Het Jaar van de Otter is een goed moment om enkele interessante onderzoeksresultaten te beschrijven.

>> lees verder