Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten

De statuten van de KNVvN zijn conform zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2020.

Huishoudelijk reglement

Met het Huishoudelijk Reglement van Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht worden de statuten van de vereniging nader uitgewerkt en invulling gegeven aan de structuur van de vereniging. Hieronder vind u de meest recente versie van het Huishoudelijk Reglement zijn zoals goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 16 december 2020.