Overbodige regeldruk bij schadebestrijding en populatiebeheer wordt aangepakt

Jagers zijn verantwoordelijke voor het uitvoeren van wettelijke maatregelen voor schadebestrijding en populatiebeheer. Zij besteden jaarlijks ruim 730.000 uur aan de bijkomende administratieve lasten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Jagersvereniging om deze regeldruk merkbaar te verminderen.

>> lees verder