Overijssel wil zeventien wildoversteekplaatsen aanleggen op plekken waar veel dieren worden aangereden

De provincie Overijssel is van plan om de komende tijd zeventien oversteekplaatsen voor wilde dieren te realiseren. Aanvankelijk zou het om tien locaties gaan, maar met het budget van 3,5 miljoen euro dat hiervoor is uitgetrokken blijkt er meer mogelijk te zijn.

>> lees verder