Partij voor de Dieren verwerft geen grond in Gelderland

De Partij voor de Dieren (PvdD) kan geen stukken Gelderse natuur aankopen. Maandag is de partij meegedeeld dat geen van de kavels waarop de partij inschreef aan de PvdD is gegund. De partij zamelde 185.000 euro in voor de aankoop. De reden voor de afwijzing wordt pas later bekend.

>> lees verder