Home > Nieuws > Algemeen > Plan van aanpak viswateren

Plan van aanpak viswateren

Sportvisserij Nederland en waterschap Scheldestromen zijn bezig met een plan dat tot verbetering van viswateren moet leiden.

>> Lees verder