Provinciaal inpassingsplan Natura-2000 project Landgoederen Oldenzaal vanaf 6 augustus ter inzage

In het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal gaan provincie Overijssel en partners de kwetsbare natuur herstellen en versterken. Provinciale Staten hebben op 10 juli het definitieve provinciaal inpassingsplan voor Landgoederen Oldenzaal vastgesteld. Het inpassingsplan ligt inclusief bijlagen ter inzage van 6 augustus tot en met 16 september.

>> lees verder