Provincie Noord-Brabant bekijkt mogelijkheden platform voor natuurroutes

’s-Hertogenbosch, 23 september 2016 – Het college gaat met samenwerkingspartners kijken naar de mogelijkheden voor meer geïntegreerde ontsluiting van natuurroutes. Dat is de uitkomst van een debat naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Natuurroutes van de Statenfracties van het CDA en de PvdA.

Het voorstel haalde onvoldoende steun, maar gedeputeerde Pauli gaf aan de gedachte achter het initiatief te omarmen en al bezig te zijn het onderzoeken van de mogelijkheden. De fracties van CDA, SP, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, CU/SGP en Lokaal Brabant stemden voor het initiatiefvoorstel. De fracties van VVD, PVV, D66 en GroenLinks stemden tegen.

Met het voorstel vroegen René Kuijken (CDA) en Martijn de Kort (PvdA) aandacht voor het feit dat informatie over natuurroutes momenteel versnipperd wordt ontsloten. Daarom stelden de initiatiefnemers voor een digitale platform te creëren dat recreanten zou moeten verleiden de Brabantse natuurpracht makkelijk te ontdekken. Bij de wandel- en fietsroutes zouden linken kunnen worden gemaakt met andere provinciale beleidsterreinen. Denk daarbij aan informatie over de natuur of erfgoed langs de route of aan de mogelijkheden om te overnachten of streekproducten te kopen.

De initiatiefnemers kregen veel waardering voor het vele werk dat verricht is bij de totstandkoming van het initiatiefvoorstel. Toch kon het voorstel niet op voldoende steun rekenen, al gaven verschillende fracties aan wel achter de toezegging van het college te staan om met de betrokken organisaties aan de slag te gaan. Argumenten die in het debat genoemd werden, waren onder meer de meerwaarde ten opzichte van bestaande initiatieven, de financiële dekking en de vraag of de provincie of de markt dit initiatief zou moeten oppakken.