Rapport WUR staat van instandhouding (SvI) haas en konijn in Nederland

In dit rapport is allereerst uiteengezet op welke wijze de SvI voor haas en konijn moet worden beoordeeld. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de wijze van beoordeling gelijk is aan die voor soorten die onder de HR vallen.(waar haas en konijn niet in zijn genoemd) Vervolgens is deze methodiek toegepast en is de SvI voor beide soorten bepaald.

>> lees verder