Rode Lijst Zoogdiersoorten 2020 slecht onderbouwd

Minister Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) publiceerde op 3 november de vernieuwde Nederlandse Rode Lijst Zoogdiersoorten. Zij baseert zich daarvoor op een adviesrapport van de Zoogdiervereniging. Een deel van dat adviesrapport is gebaseerd op gebrekkige waarnemingen, waardoor soorten zoals de haas en het konijn onterecht op de Rode Lijst geplaatst zijn. De Jagersvereniging roept op tot het instellen van een Autoriteit Faunagegevens die alle tellingen van in het wild levende diersoorten reguleert, de belangrijkste tellingen controleert en er voor zorgt dat alle beschikbare telgegevens gebruikt worden.

>> lees verder