Ruiters willen niet als enige voor natuur betalen

foto: pretwerk.nl
foto: pretwerk.nl

11 februari 2014 – Met het teruglopen van subsidies voor natuurbeheerorganisaties staan ook de recreatieve voorzieningen onder druk. Een van de ontwikkelingen is dat recreanten vaker gaan meebetalen aan deze voorzieningen. In een peiling onder leden van de Nederlandse Vereniging van Vrijetijds Ruiters (NVVR) bleek dat hier weinig draagvlak voor is.

>> Lees verder