foto credits: Frank wagemans

Staatsbosbeheer voldoet aan zorgplicht grote grazers Oostvaardersplassen

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan over de wijze waarop Staatsbosbeheer zorg draagt voor het welzijn en de gezondheid van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het CBb is de rechter die juridische procedures over (o.a.) de Wet dieren behandelt.

>> lees verder