Stikstofdepositie en droogteperioden zorgen voor vermesting en uitspoeling van stikstof in droge heide

In De Groote Heide in Noord-Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de COVID-19-lockdowns en droge jaren op de stikstofhuishouding van droge heide. Door de lockdowns werd de uitstoot van stikstofoxiden verlaagd. Tegelijk boden de extreem droge jaren 2018 tot en met 2020 de mogelijkheid om te onderzoeken in hoeverre droogte de mobilisatie van stikstof in heidebodems bevordert.

>> lees verder