Stikstofverlamming? Schrap wat natuurgebieden van de lijst!

Er zit te veel stikstof in de beschermde Nederlandse natuur. We mogen dus minder stikstof uitstoten en dat verlamt onze economie. Bouw, landbouw en bedrijvigheid lijden eronder. De Brabantse CDA’er Ronnie Buiks wil daarom fors schrappen in de lijst met Natura 2000-gebieden in zijn provincie.

>> lees verder