Subsidie voor opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren

In 2018 is 125.000 euro minus maximaal 10.000 euro voor de uitvoeringskosten beschikbaar voor particuliere werkgevers als tegemoetkoming voor de opleidingskosten voor groene buitengewone opsporingsambtenaren. Particuliere werkgevers die in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 opleidingskosten maken voor groene opsporingsambtenaren, en die voldoen aan de in deze oproep genoemde voorwaarden, worden opgeroepen om zich aan te melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren voor een gebundelde subsidieaanvraag.

>> lees verder of lees aankondiging in de Staatscourant