Gesloten front tegen dumpingen drugsafval

foto: provincie Noord-Brabant
foto: provincie Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch, 20 december – Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar goed georganiseerde criminelen achter zitten. Daar moet je dus ook goed georganiseerd tegen optreden. Vanuit die gedachte hebben een groot aantal Brabantse (overheids)organisaties en het Openbaar Ministerie hun samenwerking geïntensiveerd. Een gezamenlijk ontwikkeld actieplan moet de overlast van drugscriminaliteit in Noord-Brabant terugdringen.

Meer lezen