Flexibelere grondwaterberegening

Noord-Brabant, 25 februari 2014 – De Brabantse waterschappen, de agrarische sector (ZLTO) en de natuurorganisaties zijn het eens geworden over een flexibeler beregeningsaanpak vanuit het grondwater. >> Lees verder …