Damherten zwemmen Veerse Meer over

Het is algemeen bekend dat er een grote populatie damherten op de Haringvreter leeft in het Veerse Meer. Het gebeurd regelmatig dat deze damherten het eiland verlaten en dan naar de vaste wal komen. Hierdoor opstaat grote schade aan de omliggende percelen van de daar aanwezige landerijen. Door een wandelaar werd het overzwemmen van damherten … Lees meer

Herstructurering KNVvN

Gorinchem, 11 juni 2015 – Velen weten dat een drietal afdelingen grote moeite hebben gehad met de wijze waarop de vereniging zijn nieuwe koers is ingeslagen. Het landelijk bestuur en de drie afdelingen zijn op 11 juni bij elkaar gekomen om hierover te overleggen.

Lees meer

Uitnodiging ALV 7 april 2014 Gelderland–Flevoland

Hierbij worden de leden van de afdeling Gelderland  / Flevoland uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene leden vergadering op 7 april 2014. De vergadering begint om 20.00 uur.  De leden van deze afdeling zullen persoonlijk worden  uitgenodigd. De leden waarvan het e-mailadres bekend is op het secretariaat krijgen hun uitnodiging voor het eerst digitaal toegestuurd.

December nummer J.O.Z-ter

Het december nummer van de jachtopzichter is weer verschenen met daarin de volgende onderwerpen: Jacht op vossen in het donker mag niet Bewijsmateriaal verzamelen Website Verslag Landelijk kampioenschap schieten Voorbereidingshandelingen Wetswijzigingen

Algemene ledenvergadering afd. Brabant/Limburg

’s Hertogenbsoch, 17 februari 2010  – Het bestuur van de afdeling Brabant / Limburg maakt bekend dat zij voornemens zijn de algemene ledenvergadering van de afdeling te houden op woensdag, 21 april 2010  te Heeze.  De leden van onze afdeling krijgen ter zijner tijd  een persoonlijke uitnodiging. Namens het bestuur De afd. secretaris.

Zorgeloos aanvragen van SNL beheerssubsidies via Stichting De Landschapwacht

Stichting De Landschapwacht vraagt in opdracht van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap beheersubsidies aan bij SNL (subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer) voor landeigenaren. Stichting de Landschapswacht heeft als missie het behouden van eeuwenoude cultuurhistorische landschapselementen, zoals heggen, houtwallen en elzensingels.

Lees meer

A.L.V. afdeling Zeeland

Nieuwdorp, 26 januari 2010 – De afdeling Zeeland houdt haar algemene ledenvergadering op vrijdag, 16 april 2010 aanvang 20.00 uur.  De leden van de afdeling zullen schriftelijk in kennis worden gesteld.