Groene Praktijk Opleiding gaat van start!

Veel mensen trekken erop uit nu zij door de coronacrisis vaak aan huis gebonden zijn. Hierdoor word het buitengebied overlopen door mensen die het binnen zitten zat zijn en soms (on)bewust de toegangsregels overtreden. In onze huidige maatschappij, waarbij de mensen meer dan normaal snel geïrriteerd zijn, mondiger zijn en vinden dat zij er wat … Meer lezen

Kabinet investeert in toezicht in natuurgebieden

boas-dijkstraBuitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in particuliere natuurgebieden zijn zowel toezichthouder van hun eigen terrein, als ‘oren en ogen’ van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in het buitengebied. Deze groene boa’s worden in hun dagelijks werk veelvuldig geconfronteerd met overtredingen op het terrein van milieuwetgeving (bijvoorbeeld dumping van (drugs)afval) en andere zaken, zoals stroperij, illegaal wapenbezit wegens de illegale jacht en autokraken. Daarom werken de politie en het OM met de werkgevers van deze groene boa’s aan verdere afspraken over wederzijdse inzet en samenwerking in het buitengebied.

 

Meer lezen