ZMF benadert terreineigenaren voor aanleg tijdelijke natuur

Bedrijven hebben sinds kort de mogelijkheid om braakliggende gronden tijdelijk in te richten als natuurgebied. Zo ontstaat er een pop-up natuurgebiedje: een tijdelijk leefgebied voor planten en dieren. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is groot voorstander van deze manier van natuurontwikkeling en benadert actief terreineigenaren om deze mogelijkheid te benutten. De ZMF biedt ondersteuning bij de ontheffingsaanvraag en leveren samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen.

Bron: Groene Ruimte

Meer lezen