Evaluatie effectiviteit van het akkervogelbeheer in Groningen

15 maart 2014 – De Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft een grondige analyse uitgevoerd van data die jarenlang over akkervogels zijn verzameld. Op verschillende schaalniveaus, van provincie tot aan akkerrand, is de doelmatigheid van het gevoerde beheer geëvalueerd. De leefgebieden van akkervogels staan sterk onder druk door de intensivering van de landbouw. Door pragmatisch onderzoek worden onderliggende … Meer lezen