Landelijk schietdag – uitnodiging

Beste leden,  Na het overlijden van onze penningmeester Jaap van de Waerdt is het enige tijd stil geweest met betrekking tot de schietdag van de KNVvN. Hij was een van de trekkers van deze dag georganiseerd door de vereniging. Het DB heeft commissie lid Theo van de Horst bereid gevonden het evenement dit jaar te organiseren samen met Kors Pater en Jeroen van Eijk en met ondersteuning van  de landelijk secretaris Pieter Rust. Wij hebben als commissie besloten dat we de dag weer als vanouds willen organiseren, op deze manier hopen we dat alle schietdisciplines aanbod komen waar een jachtopzichter/boa vaardig in moet zijn.

Wij zijn van de traditionele dinsdag afgestapt om het eenmaal op een vrijdag te organiseren wij hopen dat dit een gunstig effect heeft op het aantal leden dat onze schietdag bezoekt.

Vrijdag 4 Oktober 2013 om 10:00 uur.

Adres: KSV de Betuwe

Ommerenwal 2, 4032 MZ Ommeren 

Lees meer

Landelijke Schietdag

Doorn, 26 augustus 2013 – In verband met het overlijden van onze penningmeester Jaap v.d. Waerdt hebben wij als Dagelijks Bestuur gemeend om de landelijk schietdag door te laten gaan. Aan de afdeling Utrecht is gevraagd om de Landelijke Schietdag te gaan organiseren.  Voor zover nu bekend zal de Landelijke Schietdag ergens gaan plaats vinden in … Lees meer