Rendieren geschoten

 Door de partij van dieren zijn vragen gesteld over het opzettelijk doden van rendieren die ontsnapt waren uit een stal en weiland. In verband met de verkeersveiligheid zijn de dieren gedood. Zie verder   vragen 2e kamer

A.L.V. afdeling Zeeland

Nieuwdorp, 26 januari 2010 – De afdeling Zeeland houdt haar algemene ledenvergadering op vrijdag, 16 april 2010 aanvang 20.00 uur.  De leden van de afdeling zullen schriftelijk in kennis worden gesteld.

Kinderboerderijen apart aflammeren, bokken gedood

 In het belang van de volksgezondheid worden alle bokken op met Q-koorts besmetverklaarde melkgeiten- en  melkschapen bedrijven gedood.  Dat schrijven de ministers Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag aan de Tweede Kamer.  Ook moeten schapen en geiten op kinderboerderijen apart aflammeren.

Meer lezen

Start inspraak in elf Natura 2000-gebieden

Nieuwsbericht | 23-09-2009

In 11 Natura 2000-gebieden start minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de inspraakprocedure. Het gaat om gebieden als het Lauwersmeer, het Drentsche Aa-gebied en de Biesbosch. De inspraak loopt van donderdag 24 september 2009 tot en met 4 november 2009. Mensen kunnen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur.

bron LNV

Meer lezen

Gorsselse Heide Natuurgebied

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 24 augustus  2009 het voormalige militaire terrein Gorsselse Heide in Harfsen officieel overgedragen aan de particuliere Stichting Vrienden van Gorssele Heide.  Bij het herstel en beheer van de Gorsselse Heide worden omwonenden, ondernemers en natuurorganisaties door de stichting nauw betrokken.  Het complete verhaal.

Faunafonds versoepelt regels

 Den Haag, 21 juli 2009 – Het bestuur van het  Faunafonds  heeft de beleidsregels gewijzigd. Hierdoor zijn de voorwaarden om voor een tegemoetkoming in schade in aanmerking te komen versoepeld. De aanpassingen zijn het gevolg van enkele bestuursbeslissingen in het Lees verder brief  MIN. LNV .