Weer 24 Natura 2000 gebieden aangewezen

Staatssecretaris Dijksma heeft voor 24 Natura 2000-gebieden de aanwijzingsbesluiten ondertekend. Natura 2000-gebieden zijn unieke natuurgebieden waar planten en dieren extra beschermd worden en de natuurlijke rijkdom wordt versterkt. Er zijn dit jaar door de staatssecretaris 87 Natura 2000-gebieden formeel aangewezen, in totaal zijn er nu 145 van deze natuurgebieden. In Nederland komen uiteindelijk 160 Natura … Meer lezen