Vooraankondiging Oogstfeest op 9 oktober 2014

Voor de eerste keer organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Geldersch Landschap en Kasteelen, Stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland het Oogstfeest: een gezellige najaarsbijeenkomst waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren.

Meer lezen

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers & boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van … Meer lezen

Meer geld voor groene BOA’s

Den Haag,  30 januari 2014 – Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het toezicht in de natuur. Stroperij en drugsdumping zijn grote problemen en juist nu zijn er minder toezichters, de zogeheten groene Boa’s. >> Een gesprek met Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten.

Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteerden op 13 januari 2014 voorstellen voor een betere natuurwet. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur. Ook moet er een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten komen. >> Lees verder …

Meer ruimte voor wilde dieren

agenda-wilde-dieren-natuurmonumenten‘s-Graveland, 16 december 2013 – De achterban van Natuurmonumenten vindt het zien en beleven van wilde dieren erg belangrijk bij hun bezoek aan een natuurgebied. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van de achterbanraadpleging die Natuurmonumenten dit najaar hield.

Meer lezen