Groene Praktijk Opleiding gaat van start!

Veel mensen trekken erop uit nu zij door de coronacrisis vaak aan huis gebonden zijn. Hierdoor word het buitengebied overlopen door mensen die het binnen zitten zat zijn en soms (on)bewust de toegangsregels overtreden. In onze huidige maatschappij, waarbij de mensen meer dan normaal snel geïrriteerd zijn, mondiger zijn en vinden dat zij er wat … Lees meer

Herstructurering KNVvN

Gorinchem, 11 juni 2015 – Velen weten dat een drietal afdelingen grote moeite hebben gehad met de wijze waarop de vereniging zijn nieuwe koers is ingeslagen. Het landelijk bestuur en de drie afdelingen zijn op 11 juni bij elkaar gekomen om hierover te overleggen.

Lees meer

Gesloten front tegen dumpingen drugsafval

foto: provincie Noord-Brabant
foto: provincie Noord-Brabant

’s-Hertogenbosch, 20 december – Het dumpen van drugsafval is een milieumisdrijf waar goed georganiseerde criminelen achter zitten. Daar moet je dus ook goed georganiseerd tegen optreden. Vanuit die gedachte hebben een groot aantal Brabantse (overheids)organisaties en het Openbaar Ministerie hun samenwerking geïntensiveerd. Een gezamenlijk ontwikkeld actieplan moet de overlast van drugscriminaliteit in Noord-Brabant terugdringen.

Lees meer

Motie groene vrijwilligers aangenomen

Het aannemen van de motie betekent dat staatssecretaris Sharon Dijksma van de Tweede Kamer de opdracht heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de bezuinigingen op natuur en de decentralisatie van het beleid niet ten koste gaan van de coördinatie en ondersteuning van het vrijwilligerswerk in de natuur. Er zijn naar schatting 100.000 vrijwilligers werkzaam … Lees meer

Jagen met luchtbuks

Toen ik een beetje research begon te doen voor mijn vorige post rond hoe je met een luchtdrukgeweer kan oefenen voor het kogelschieten, kwam ik aan de weet dat er in het Verenigd Koninkrijk ook duchtig mee gejaagd wordt. Om één of andere reden intrigeerde me dat en begon ik er me een beetje verder in te … Lees meer

Brief van de minister aan de 2e kamer

In het regeerakkoord is de afspraak opgenomen dat de uitrusting en bevoegdheden van boa’s beter geregeld worden. Tevens heeft uw Kamer tijdens het AO Politieonderwerpen op 24 januari jl. gevraagd om een ‘veiligheidsvisie’ waarbij het vooral zou moeten gaan om de rollen en taken van partijen die in de openbare ruimte, dus op straat, met toezicht en handhaving actief zijn, zoals politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Daarbij werd ook de samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de politie aangehaald. Ik heb toegezegd hierover voor het zomerreces een brief aan uw Kamer te sturen. Met deze brief geef ik uitvoering aan de afspraak uit het regeerakkoord en doe ik tevens mijn toezegging gestand.

In  alinea 4 staat de status van de groene BOA beschreven: download de brief   samenhang in toezicht buitengebied

Lees meer

“Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit” Jubileumdag !

VANAF NU NATUURTOEZICHT DOOR LEDEN VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING  voor NATUURTOEZICHT

Natuurtoezicht, belangrijker dan ooit”.  Hoogtepunt tijdens het op donderdag 16 juni j.l. in het Nationale Park de Hoge Veluwe gehouden symposium, was het door  Hare Majesteit de Koningin toekennen van het predicaat Koninklijk.

Lees meer