Themadag Ruimtelijke Ordening

Op 19 november 2009 organiseert het Landelijk Overleg Milieuhandhaving, samen met het Ministerie van LNV, Politie Dier en Milieu (PDM) een themadag Ruimtelijke ingrepen en Natuur.
Daarbij is het van belang dat wij de doelgroepen benaderen die een rol hebben binnen het gehele palet van de beleidsvorming, planvorming, onderzoek, uitvoering en handhaving

Meer lezen