Zorgeloos aanvragen van SNL beheerssubsidies via Stichting De Landschapwacht

Stichting De Landschapwacht vraagt in opdracht van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap beheersubsidies aan bij SNL (subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer) voor landeigenaren. Stichting de Landschapswacht heeft als missie het behouden van eeuwenoude cultuurhistorische landschapselementen, zoals heggen, houtwallen en elzensingels.

Meer lezen