Wet- en regelgeving vogelbescherming

Op de website van Vogelbescherming Nederland kunt u informatie vinden over de belangrijkste Europese en Nederlandse wetten en regels die vogels en hun leefgebieden beschermen. Via de website www.wetten.nl kunt u de volledige teksten van de wetten en regelingen vinden. >> Lees verder …

Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteerden op 13 januari 2014 voorstellen voor een betere natuurwet. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur. Ook moet er een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten komen. >> Lees verder …