Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos

Bijna 20 jaar lang heeft het Groenfonds nieuwe bosaanleg in Nederland gestimuleerd met een bijdrage uit zijn Bosklimaatfonds. De boseigenaren verhuurden de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos aan het Groenfonds. Stichting Probos was al die jaren partner van het Groenfonds voor de beoordeling van de bebossingsplannen en de berekening van de CO2-vastlegging.

>> lees verder